Actievoorwaarden Pronto Wonen / Facebookactie.

 •  Pronto Wonen / facebookactie; ‚Maak kans op één Novia draaifauteuil t.w.v. 199- (hierna te noemen ‚prijs”)‚ is een activiteit en initiatief van Pronto Wonen Eindhoven BV, Pronto Wonen Uden BV, Pronto Wonen Den Bosch BV, Pronto Wonen Nijmegen BV, Pronto Wonen Breda BV,    Pronto Wonen Heerlen BV, hierna te noemen Pronto Wonen.
 • Deze Facebebook winactie loopt t/m 3 juli 2016.
 • Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de toepassing van deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 •  Medewerkers van Pronto Wonen zijn uitgesloten van deelname.
 • Om aan deze prijsvraag deel nemen dient u een van de facebookpagina’s van Pronto Wonen Eindhoven BV, Pronto Wonen Uden BV, Pronto Wonen Den Bosch BV, Pronto Wonen Nijmegen BV, Pronto Wonen Breda BV, Pronto Wonen Heerlen BV te liken, en deze advertentie te liken, en te delen.
 • Pronto Wonen behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of uit te sluiten van deelname indien hij/zij op enige wijzige in strijd handelt met deze
 actievoorwaarden of anderzins handelt tegen Pronto Wonen of derden.
 • Door deelname aan deze winactie geeft u Pronto Wonen toestemming uw gegevens – waaronder naam, adres, e-mailadres – op te slaan in een beveiligde 
database en u op de hoogte te houden van al haar activiteiten en aanbiedingen.
 • De winnaar/ winnares zal op 3 juli 2016 bekend worden gemaakt
 •  De prijswinnaar wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag. Zijn/haar naam en woonplaats wordt gepubliceerd op de facebookpagina’s van de deelnemende winkels en/of in de nieuwsbrief direct nadat de uitslag bekend is. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming voor deze publicatie.
 • Over de uiteindelijke uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Indien de winnaar niet reageert binnen een week na berichtgeving of anderszins de gewonnen prijs weigert of niet 
 accepteert, vervalt de prijs aan Pronto Wonen en heeft Pronto Wonen het recht de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor contanten, dient niet als korting op bestaande en er wordt geen wisselgeld op 
teruggegeven.
 • De prijs kan alleen bij Pronto Wonen Eindhoven, Pronto Wonen Uden, Pronto Wonen Den Bosch, Pronto Wonen Nijmegen, Pronto Wonen Breda en Pronto Wonen Heerlen door de winnaar opgehaald worden (evt. met gratis leenbus of aanhanger van een van de betreffende Pronto filialen)
 • De prijs is niet inwisselbaar of te bestellen op de online webshop prontowonen.nl.
 • Op deze win-actie zijn de de bepalingen als vastgelegd in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 • Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor storingen in en/of fouten tot het internet, winactie en/of de website. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de actie, de door de Pronto Wonen uit te keren prijs anderszins. Pronto Wonen besteed de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze actie. Het kan voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. 
Eventuele onvolledigheden, taalfouten of andere fouten op de website of andere door Pronto Wonen openbaar gemaakte commerciële uitingen betreffende Pronto Wonen Winactie kunnen niet aan Pronto Wonen worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Pronto Wonen doen 
ontstaan.
 • Indien de actievoorwaarden niet in een bepaalde situatie voorzien, heeft Pronto Wonen het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan een ieder zich dient
 te houden.
 • Pronto Wonen behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te beëindigen om voor Pronto Wonen moverende redenen, zonder dat de 
deelnemer enige aanspraak jegens Pronto Wonen kan doen gelden.
 • Eventuele klachten over deze actie kunt u schriftelijk indienen bij: Pronto Wonen Breda, o.v.v. 'Winactie Facebook, 4814 RX Breda.
 • De actuele deelname voorwaarden en het actuele Privacy Statement zijn bij elke deelname te raadplegen. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn/blijven van de actuele voorwaarden.

 

©Pronto Wonen 2016