Actievoorwaarden Pronto Wonen / Prijsvraag

- Pronto Wonen / Prijsvraag; 'Maak kans op één van de 4 wooncheques t.w.v. 250,-' is een activiteit en initiatief van Pronto Wonen Nederland B.V., hierna te noemen Pronto Wonen.
 

 - De prijsvraagactie loopt t/m 31 december 2014.
 

 - Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de toepassing van deze actievoorwaarden.
 

- Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon/verblijfplaats te hebben in Nederland.
 

 - Medewerkers van Pronto Wonen zijn uitgesloten van deelname.
 

 - U neemt deel aan deze prijsvraag door de oplossing van de puzzel in te zenden via www.prontowonen.nl/prijsvraag. Bij de inzending dient u naast de oplossing, uw naam en adresgegevens te vermelden. Deelnemers die onjuiste of onvolledige naam- en (adres)gegevens insturen, kunnen door Pronto Wonen worden gediskwalificeerd en komen derhalve niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.

- Pronto Wonen behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of uit te sluiten van deelname indien hij/zij op enige wijzige in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzins handelt tegen Pronto Wonen of derden.

 - Met het insturen van de oplossing en gegevens geeft u Pronto Wonen toestemming uw gegevens – waaronder naam, adres, e-mailadres – op te slaan in een beveiligde database en u op de hoogte te houden van al haar activiteiten en aanbiedingen.
 

- De trekking vindt plaats binnen 3 weken na de looptijd van de actie en wordt verricht door een onafhankelijke derde partij.
 

- De prijswinnaar wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag. Zijn/haar naam en woonplaats wordt gepubliceerd op https://www.facebook.com/prontowonen en/of in de nieuwsbrief direct nadat de uitslag bekend is. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming voor deze publicatie.
 

 - Over de uiteindelijke uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 - De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Indien de winnaar niet reageert binnen een week na berichtgeving of anderszins de gewonnen prijs weigert of niet accepteert, vervalt de prijs aan Pronto Wonen en heeft Pronto Wonen het recht de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.

 - De wooncheque t.w.v. 250 euro is niet inwisselbaar voor contanten, dient niet als korting op bestaande en toekomstige aankopen en er wordt geen wisselgeld op teruggegeven.
 

 - De wooncheque kan in een Pronto Wonen winkel naar keuze worden ingewisseld. De wooncheque is niet inwisselbaar op de online webshop prontowonen.nl.
 

 - Op deze prijsvraagactie zijn de de bepalingen als vastgelegd in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.

 - Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor storingen in en/of fouten tot het internet, puzzel en/of de website. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de actie, de door de Pronto Wonen uit te keren wooncheque anderszins. Pronto Wonen en de door haar ingehuurde organisaties besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze actie. Het kan voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onvolledigheden, taalfouten of andere fouten op de website of andere door Pronto Wonen openbaar gemaakte commerciële uitingen betreffende Pronto Wonen / Prijsvraag; 'Maak kans op één van de 4 wooncheques t.w.v. 250,-', kunnen niet aan Pronto Wonen worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Pronto Wonen doen ontstaan.
 

- Indien de actievoorwaarden niet in een bepaalde situatie voorzien, heeft Pronto Wonen het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan een ieder zich dient te houden.
 

- Pronto Wonen behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te beëindigen om voor Pronto Wonen moverende redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Pronto Wonen kan doen gelden.
 

- Eventuele klachten over deze actie kunt u schriftelijk indienen bij: Pronto Wonen Nederland B.V., o.v.v. 'prijsvraag', Postbus 538, 4870 AM ETTEN-LEUR

 

- De actuele deelnamevoorwaarden en het actuele Privacy Statement zijn bij elke deelname te raadplegen. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn/blijven van de actuele voorwaarden.
 

©Pronto Wonen november 2014