Actievoorwaarden Pronto Wonen; Pin & Win!

Pronto Wonen Pinterestactie 'Pin & Win! en maak kans op één wooncheque t.w.v. 2500 euro en/of één van de 25 wooncheques t.w.v. 100 euro voor de 10 meeste repins', looptijd vanaf 26 mei t/m 25 juni 2017, is een online activiteit tijdens het 25-jarig bestaan en is een initiatief van Pronto Wonen Nederland B.V. en haar franchisenemers, hierna allen te noemen Pronto Wonen, tenzij anders vermeld.

Deelnemers kunnen enkel online en na aanmelding deelnemen met Pin & Win! Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon/verblijfplaats te hebben in Nederland, België of Duitsland. Bij deelname onder de 18 jaar dient er toestemming te zijn van één van de ouders. Medewerkers van Pronto Wonen zijn uitgesloten van deelname. Deelname aan Pin & Win! is geheel gratis. Deelnemers nemen deel aan Pin & Win! door het invullen van de gevraagde gegevens op prontowonen.nl/pinterest. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin de bevestiging en de instructies die gelden voor

Pin & Win! Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het aanmaken van een account en inspiratiebord via www.pinterest.com. Pronto Wonen behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of uit te sluiten van deelname indien de deelnemer zich niet houdt aan de actievoorwaarden en/of bij onvolledige en/of onjuist ingevulde gegevens. Met het invullen van de gegevens, geeft de deelnemer aan Pin & Win! Pronto Wonen toestemming de gegevens waaronder naam, e-mailadres, Pinterest accountnaam en telefoonnummer op te slaan in een beveiligde database en de deelnemer op de hoogte te houden van al haar activiteiten en aanbiedingen.

Binnen 2 weken na afloop van Pin & Win! (na 26-06-2017) wordt de winnaar van de wooncheque t.w.v. 2500 euro beoordeeld door Pronto Wonen Nederland B.V. De trekking van de wooncheques t.w.v. 100 euro wordt verricht door een onafhankelijk derde partij. Prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail en/of telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. Zijn/haar naam en woonplaats wordt gepubliceerd op de social media kanalen van Pronto Wonen, Facebook, Twitter en Instagram en in de e-mail nieuwsbrief. Direct na de uitslag worden de leukste borden en de meest gepinde items gepubliceerd op prontowonen.nl/inspiratie en zullen worden gepubliceerd in de e-mail nieuwsbrief en social media kanalen van Pronto Wonen. Door deelname aan Pin & Win! verleent de deelnemer toestemming voor deze publicaties.

De wooncheque t.w.v. 2500 euro en de 25 wooncheques t.w.v. 100 euro zijn niet inwisselbaar voor contanten, dienen niet als korting op bestaande en toekomstige aankopen en er wordt geen wisselgeld op teruggegeven. Gewonnen wooncheques zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de winnaar niet reageert binnen één week na berichtgeving, of anderszins de gewonnen prijs weigert of niet accepteert, vervalt de prijs aan Pronto Wonen en heeft Pronto Wonen het recht de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken. Op deze Pin & Winactie zijn de bepalingen als vastgelegd in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.

Pronto Wonen Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor storingen in en/of fouten tot het internet en/of de website en/of pinterest.com en/of fouten in de vestiging. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de actie, de door de Pronto Wonen uit te keren wooncheques, of anderszins. Pronto Wonen en de door haar ingehuurde organisaties besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze actie. Het kan voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onvolledigheden, taalfouten of andere fouten op de website of andere door Pronto Wonen openbaar gemaakte commerciële uitingen betreffende Pin & Win! in de periode van 26 mei t/m 25 juni 2017, kunnen niet aan Pronto Wonen worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Pronto Wonen doen ontstaan. Indien de actievoorwaarden niet in een bepaalde situatie voorzien, heeft Pronto Wonen Nederland B.V. het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan een ieder zich dient te houden.

Pronto Wonen ©mei-2017