CBW-actie

 

U kunt meedoen als u een aankoop hebt gedaan van minimaal 500,- bij een CBW-erkende winkel in de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2017.

 • De deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn.
 • Meedoen aan de actie kan alleen als het product gekocht is bij een winkel die deelnemer is aan CBW-erkend. CBW-erkende winkels zijn te vinden op: www.cbw-erkend.nl. Deze site is bepalend of een winkel CBW-erkend is.
 • Het minimale aankoopbedrag is €500,-
 • De actie loopt van 1 oktober tot en met 30 november 2017. Inzendingen van deelnemers die binnenkomen na 5 december 2017 worden niet meer geaccepteerd en zijn dus uitgesloten voor deelname aan deze actie.
 • De order moet gesloten zijn in de actieperiode en moet volledig zijn betaald.

CBW-erkend controleert bij de betreffende winkel of aankoop en betaling heeft plaatsgevonden. Indien dit niet het geval is wordt de deelnemer uitgesloten en heft geen recht op de prijs.

 • Er zijn maximaal 10 winnaars onder wie de prijzen van de actie verdeeld worden. De prijswinnaars worden uit de deelnemers getrokken door INretail, de brancheorganisatie waar de CBW-erkende winkels bij zijn aangesloten.
 • De consument kan online deelnemen via het speciale online deelnameformulier van de actie, bereikbaar via www.cbwerkend.nl. Bij registratie dienen de juiste (persoons-) gegevens door deelnemer te worden vermeld. Indien er geen juiste (persoons-) gegevens worden ingevoerd door een deelnemer is CBW-erkend niet in staat om de deelnemer te bereiken in het geval hij/zij prijswinnaar is in de actie en dus uitgesloten voor deelname aan deze actie.
 • Binnen drie weken na het einde van de actieperiode worden de prijswinnaars bekendgemaakt.
 • De winnaar van de prijs wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld dat hij/zij de prijs gewonnen heeft.
 • Insturen van de aankoopbon, uw rekeningnummer en kopie legitimatiebewijs kan uiterlijk tot 5 december 2017. De prijs wordt overgemaakt op het door u aangegeven rekeningnummer.
 • De deelnemer geeft toestemming dat zijn inzending op sociale media en www.cbwerkend.nl wordt geplaatst.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. CBW-erkend mag de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer te informeren omtrent de actie en/of de gewonnen prijs.
 • De deelnemer geeft toestemming aan CBW-erkend, INetail en de CBW-erkende ondernemer om naamsvermelding en evt. foto voor PR en campagne doeleinden te gebruiken en vermelding op de speciale actiesite/social media.
 • De verwerking van de gegevens van deelnemer vindt plaats in overeenstemming met de privacywetgeving.
 • Bij een vermoeden van fraude of andere onrechtmatige handelingen, behoudt CBW-erkend zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.


Doe mee met de actie!